Công ty TNHH Thiết bị Cân Hà Bắc Pinglei

Xe tải điện tử cân nặng, cân tải

Trung Quốc tốt Xe tải điện tử Weighbridge bán hàng
Trung Quốc tốt Hố Kiểu Weighbridge bán hàng
Top sản phẩm

chúng tôi là chất lượng tốt nhà cung cấp của Xe tải điện tử Weighbridge, Hố Kiểu Weighbridge, Hốless Kiểu Weighbridge từ Trung Quốc.

Thêm sản phẩm
Hebei Pinglei Weighing Apparatus Co., Ltd Hebei Pinglei Weighing Apparatus Co., Ltd Hebei Pinglei Weighing Apparatus Co., Ltd
1 2 3

Hebei Pinglei Weighing Apparatus Co., Ltd

Pinglei được đặt tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, được xây dựng vào năm 2005. Nhà máy của tôi là nhà máy sản xuất cầu cân lớn nhất ở Bắc Trung Quốc. Chúng tôi có gần 100 nhân viên trong R & D, quản lý, bán hàng và sản xuất. Chúng tôi sản xuất cân xe ... Đọc thêm